ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ’

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ’

Η εξέταση του μαθήματος  ‘ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ’ θα είναι: «Γραπτή εξ αποστάσεως» (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) με χρήση της  πλατφόρμας ‘e-class’  (https://eclass.uoa.gr/).

Η διανομή των θεμάτων και η επίλυσή τους θα γίνει μέσω της πλατφόρμας ‘e-class’.

Θα αναζητήσετε το μάθημα ‘ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ’ (MED 1684), στα Ενεργά εργαλεία στην επιλογή Ασκήσεις, όπου πατώντας θα δείτε το όνομα της άσκησης που έχει δημιουργηθεί. Και θα είναι διαθέσιμη την ώρα ακριβώς που έχουμε προγραμματίσει την έναρξη της (12.00 π.μ.). Πριν από την ώρα έναρξης δεν θα έχετε την δυνατότητα να δείτε την άσκηση. Θα σας λέει «Δεν υπάρχει διαθέσιμη άσκηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα ενεργοποιήσετε την επιλογή «Υποβολή» μόνο αφού έχετε ολοκληρώσει όλη την εξέταση.

Το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα να υποβάλλεται την εξέταση μόνο μία φορά.

Μετά την «Υποβολή» σας, δεν μπορείτε να κάνετε καμία διόρθωση.

Εάν θέλετε να δώσετε «λευκή κόλλα» κάνετε ακύρωση και στη συνέχεια ακύρωση προσπάθειας

Αν για κάποιο λόγο έχετε διακοπή της σύνδεσης σας, το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα να επανασυνδεθείτε μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών.

Πριν την έναρξη της εξέτασης στο e-class, και συγκεκριμένα μισή ώρα νωρίτερα πρέπει να έχετε συνδεθεί στην πλατφόρμα ‘Webex’ χρησιμοποιώντας το link που θα δείτε παρακάτω, για λόγους ταυτοποίησης και επιτήρησης.

Η σύνδεση σας στην εφαρμογή ‘Webex’ είναι απαραίτητη.

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mcef149d215c4c3d0775db6d3dc68acf6

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση σας στην πλατφόρμα e-class καθώς και στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ‘Webex’ θα γίνει με τη χρήση του  ιδρυματικού σας λογαριασμού. Η ταυτοποίηση σας θα γίνει με την χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού καθώς και με οπτική επαφή και επίδειξη της φοιτητικής σας ταυτότητας.

Σε όλη την διάρκεια της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο σας πρέπει να είναι ανοικτά.

Το ΕΚΠΑ δεν  θα καταγράψει και δεν θα συλλέξει για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα  εικόνας και ήχου.

Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα.

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, με τα οποία να μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα στο e-Class και στην πλατφόρμα Webex.

Πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android Δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο Φυλλομετρητή ή την ειδική εφαρμογή (όπου απαιτείται) για την πρόσβαση στην εφαρμογή Webex και το e-Class Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα και/ή τους επιτηρητές.

Ιδρυματικό Λογαριασμό.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του e-mail του Εργαστηρίου Ανατομίας – ‘Ανατομείο’:

 anatomeio-ekpa[at]med.uoa[dot]gr

Καλή επιτυχία!!