ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ- EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EIT DIGITAL - ΕΩΣ 07/06/2020


            Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας "Αρχιμήδης" με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ) μας απέστειλε  ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα
του EIT Digital.

     Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε φοιτητές και ερευνητές στο χώρο των
ψηφιακών εφαρμογών και λύσεων
, ώστε να γεφυρωθεί η απόσταση
ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις και να
αναβαθμιστούν οι ικανότητες των ερευνητών με νέες καινοτόμες τεχνικές,
παρέχοντας ταυτόχρονα πρακτικές γνώσεις και έμπνευση για να μεταδώσουν τη
μελλοντική καινοτομία.


Αυτή την περίοδο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παρακάτω διαγωνισμός :

Deep Tech scaleups: apply now to the EIT Digital Challenge 2020
Οι ευρωπαϊκές ταχέως αναπτυσσόμενες startups στις νέες ψηφιακές
τεχνολογίες καλούνται να λάβουν μέρος στον εμβληματικό διαγωνισμό του 2020
για να κερδίσουν υποστήριξη για διεθνή ανάπτυξη.

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/deep-tech-scaleups-apply-now-eit-digital-challenge-2020?pk_campaign=Newsletter-29-04-2020_09-46&pk_kwd=eit.europa.eu/our-activities/opportunities/deep-tech-scaleups-apply-now-eit-digital-challenge-2020
23/04/2020 - 17:00 έως 07/06/2020 - 17:00

Από το  Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και

 

Επιχειρηματικότητας "Αρχιμήδης" Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία

 

Κλαυθμώνος), Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Τηλ. 210 368 9549-52-53 Website: http://archimedes.uoa.gr Email: archimedes@uoa.gr