ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

               Σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

          Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή ισότιμων Σχολών προς αυτά, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων: α) πτυχίων από Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και β) πτυχίων Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θες/νίκης, Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων  και Σχολών Οικιακής Οικονομίας Ν. 1865/1999 κλπ ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ.

          Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2022-2023 είναι:

  • Γενική Φυσική
  • Οργανική Χημεία
  • Βιολογία

          Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και οι πτυχιούχοι των άλλων κατηγοριών  κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

           Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και θα  υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου.

          Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ.

         Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Δεκέμβριο 2022  (θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα).

 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ακαδ. έτους 2022-2023)

                                              Από τη Γραμματεία του Τμήματος