ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

 

                                                                

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνονται οι πίνακες των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής: α) «Βιομηχανική Φαρμακευτική», β) «Κλινική Φαρμακευτική», γ) «Κοσμητολογία – Δερματοφαρμακολογία» και δ) «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή & Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων»,  ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

           Επισημαίνεται ότι, οι παρακάτω αναφερόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί για την επιλογή τους και από τη Γραμματεία του οικείου Προγράμματος.

                    

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ

& ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

1969/29-7-19

2

1977/30-7-19

3

2066/27-8-19

4

1/2-9-19

5

2002/2-8-19

6

2092/30-8-19

7

1926/24-7-19

8

2071/28-8-19

9

1939/26-7-19

10

2095/30-8-19

11

2096/30-8-19

12

2017/7-8-19

13

1991/31-7-19

14

2035/20-8-19

15

2073/28-8-19

16

1869/15-7-19

17

2080/28-8-19

18

1987/31-7-19

19

2077/28-8-19

20

2/2-9-19

21

2076/28-8-19

22

5/2-9-19

23

2027/19-8-19

24

2068/28-8-19

 

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

 

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

2040/21-8-19

2

1909/19-7-19

3

2042/22-8-19

4

2003/2-8-19

5

2025/12-8-19

6

2024/12-8-19

7

2057/26-8-19

8

2031/19-8-19

9

2036/20-8-19

10

2009/6-8-19

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

 

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1

2048/23-8-19

2

11/3-9-19

3

2019/7-8-19

4

1920/22-7-19

5

2056/26-8-19

6

2050/23-8-19

7

1983/31-7-19

8

2014/7-8-19

 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1.

1886/17-7-19

2.

1930/24-7-19

3.

2039/21-8-19

4.

2061/27-8-19

5.

2010/6-8-19

6.

1993/31-7-19

7.

1887/17-7-19

8.

15/3-9-19

9.

1941/26-7-19

10.

2102/30-8-19

11.

16/3-9-19

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

  • προσερχόμενοι κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 11:00-14:00) και
  • τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210 727 4666.

                                                                               Από τη Γραμματεία

                                                                                 30/9/2019