ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ (01/042019 - 31/03/2020)

 

Αναφορικά με τις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Υποψήφιων Διδακτόρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας για τη συμμετοχή τους σε Διεθνή Συνέδρια, ή εναλλακτικά την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, από 01.04.2019 έως 31.03.2020,  σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα ακόλουθα αρχεία: 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια ή κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό για το χρονικό διάστημα 01.04.2019 - 31.03.2020 (από ΕΛΚΕ, Τμήμα Στήριξης Έργων, κα Μ. Νικολούτσου, τηλ: 210 727 5868)
  2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ που αφορούν στην υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας 
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ κάληψης εξόδων δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 

 

  
Όλα τα ανωτέρω έντυπα και οδηγίες μπορείτε να τα κατεβάσετε και από την ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας https://deanshs.uoa.gr

 


Από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας