ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020