ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 20.000 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ 1/4/2020   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε νέους, που *στις 31
Δεκεμβρίου 2019  θα είναι 18 ετών* *και είναι πολίτες της ΕΕ* να
ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες  σε όλη την Ευρώπη. Η μετακίνησή τους θα
είναι κατά κανόνα με τρένο.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της
Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας *μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019 ώρα
12.00  (Κεντρικής Ευρώπης)*. Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις
αιτήσεις και θα επιλέξει τους επιτυχόντες.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της
Νεολαίας (https://europa.eu/youth/discovereu_el), στη σελίδα της
Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook (European Youth) καθώς και στους
λογαριασμούς Twitter και Instagram της Ευρωπαϊκής Νεολαίας.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Nathalie VANDYSTADT (+3222967083)

Joseph WALDSTEIN (+3222956184)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct 0080067891011 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Προωθήθηκε από:

*ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ*

*/Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης/*

*/Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης/*

*/ΤμήμαΔ’ Μητρώου/*