ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020

                                                                                                                            Αθήνα, 03/04/2020

Εκπαιδευτικά προγράμματα  για την ενίσχυση της ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας

Προς

·Φοιτητές και προσωπικό ΑΕΙ

·Αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων) 

·Επαγγελματίες του χώρου της υγείας (ανεξαρτήτως επιστημονικού ή εργασιακού αντικειμένου).

·Ενδιαφερόμενα μέλη της ευρύτερης κοινωνίας (κατά σειρά προτεραιότητας κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης)

 

Η ψυχοσωματική επιβάρυνση στα άτομα των συγχρόνων κοινωνιών έχει αυξηθεί δραματικά στις άκρως πιεστικές συνθήκες του «πολέμου» κατά του SARS-COV-2 και της νόσου COVID-19, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προβλημάτων που απειλούν τη διατήρηση της ψυχοσωματικής λειτουργικότητας και υγείας.

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επανειλημμένως και με πολλούς τρόπους εκδηλώσει την υποστήριξή του προς τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται στις σύγχρονες κοινωνίες.

 

Με στόχο τη συμβολή στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας, το Κέντρο Αξιολογικής Μελέτης Ψυχοσωματικής Υγείας (ΚΕΑΜΨΥ) του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει δωρεάν μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, εντός του πλαισίου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική», Εκπαιδευτικά Προγράμματα «Αξιολογικής Ψυχοσωματικής Συμβουλευτικής» διάρκειας 12 ωρών σε εντατική  μορφή, με στόχο την ανάπτυξη Αξιολογικών δεξιοτήτων που έχει δειχθεί ότι σχετίζονται με την ενίσχυση της ψυχοσωματικής λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας, μέσω της ενδυνάμωσης των θετικών/λειτουργικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος.

 

Τα παραπάνω Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι προσφορά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση κάθε Επιστημονικής γνώσης που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Τα ειδικά αυτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν σε Πλατφόρμα Συγχρονικής Εκπαίδευσης οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως επιστημονικού αντικειμένου, αλλά και κάθε επαγγελματίας του χώρου της υγείας ανεξαρτήτως επιστημονικού ή εργασιακού αντικειμένου. Μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν 70-100 άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, ο ακριβής αριθμός των οποίων θα καθορίζεται από την διαθεσιμότητα θέσεων, και θα επιλέγονται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης παρακολούθησης.

 

Για την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2020 οι Εκπαιδευτικές Συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν με Επιστημονική Υπεύθυνο την Αν. Καθηγήτρια κ. Μαρία Βασιλειάδου, μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

 

Σάββατο 11 Απριλίου: 5.00μμ – 8.00μμ

Σάββατο 2 Μαΐου:       5.00μμ – 8.00μμ

Σάββατο 23 Μαΐου:     5.00μμ – 8.00μμ

Σάββατο 6 Ιουνίου:      5.00μμ – 8.00μμ

 

Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι Τρίτη 7 Απριλίου στο:  keampsy.nkua@gmail.com