ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 3.11. ΕΩΣ 30.11.2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4829),  που ισχύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 30.11.2020, για δική σας ενημέρωση και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα των οικείων Σχολών και Τμημάτων.