ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής ότι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Φαρμακευτικού Επαγγέλματος, δύνανται να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στις αρμόδιες Νομαρχίες προσκομίζοντας στα απαραίτητα δικαιολογητικά Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών αντί για αντίγραφο πτυχίου, σε περίπτωση που έχουν ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αλλά εκκρεμεί η ορκωμοσία τους.

                                                                 Από τη Γραμματεία