ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα για τις ημέρες Τρίτη 15/11/2022 και Τετάρτη 16/11/2022.