ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

  Παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες προκηρύξεις, που αφορούν τις μεταπτυχιακές υποτροφίες με διαγωνισμό πανεπιστημιακού  έτους 2016-17.

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - STIMSON

Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Ι. ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ

Ι. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

Κ. ΚΡΙΕΖΗ 

Μ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

Π. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ