ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές στο Μητρώο του Τμήματος Φαρμακευτικής να προσκομίσουν στη Γραμματεία τις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή των συμβάσεών τους, εφόσον έχουν λήξει.

 

Εκ της Γραμματείας