ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΓ-Ι

"Η 1η διάλεξη του μαθήματος "Φαρμακογνωσία Ι" θα γίνει την Πέμπτη
06/10/2022 και  ώρα 11.00-13.00 στην Αίθουσα Φαρμακευτικής Χημείας."
Εκ του Τομέα