ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ 1. ΓΣ ΣΕΥ ΚΑΙ 2. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΕΥ - 2019

Επισυνάπτονται ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων 
ΕΤΕΠ για την ΓΣ και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.