ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ "ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 6.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Τμήματος Φαρμακευτικής:

«Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων»,  με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2020-2021, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται  στις υπ’ αριθ.: α) 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.»,  και β) 83842/Ζ1/3-7-2020 (ΦΕΚ 2726/Β΄) «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού)» Υπουργικές Αποφάσεις, να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Φαρμακευτικής (secr[at]pharm.uoa[dot]gr) ευκρινώςσαρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή τους από τα τέλη φοίτησης, από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 μέχρι Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharm.uoa.gr)

Επισημαίνεται ότι:

1) Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

2) Το ειδικό έντυπο  Αίτησης

3) Η υπεύθυνη δήλωση μη χρήσης του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharm.uoa.gr)

           Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

  • Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr[at]pharm.uoa[dot]gr
  • τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210.727.4666
  • σε έκτακτες περιπτώσεις, δια ζώσης, αποκλειστικά κατόπιν πρότερης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

Για το έντυπο αίτησης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για την υπεύθυνη δήλωση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για την υπ’ αριθ.:131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387 Β΄) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για την  υπ’ αριθ.: 83842/Ζ1/3-7-2020 (ΦΕΚ 2726/Β΄) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

                                                                               Από τη Γραμματεία

                                                                                        6/10/2020