ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

2η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2021-22