Αρχική σελίδα » Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τους φοιτητές του Τμήματος » Σύμβουλος Καθηγητής

Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τους φοιτητές του Τμήματος

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Φαρμακευτικής

 

Με πρόσφατη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής (25-6-2018) ορίστηκε η Καθηγήτρια κα Μ. Κουλάδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 727 4585, ηλεκτρονική διεύθυνση: kouladi@pharm.uoa.gr ), ως υπεύθυνη με την οποία οι φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματός μας θα μπορούσαν εφόσον το επιθυμούν να επικοινωνήσουν για θέματα προσωπικού χαρακτήρα, με τη διαβεβαίωση της τήρησης απόλυτης εχεμύθειας.

 

Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη και καθοδήγησή σας, αν και όποτε εσείς το κρίνετε απαραίτητο, σε θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να τα συζητήσετε τηλεφωνικά η διά ζώσης. Η Καθηγήτρια κα Μ. Κουλάδη θα είναι πάντα στη διάθεσή σας.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύνολο σχεδόν αυτών των προβλημάτων και δυσκολιών επιλύεται με τη συζήτηση και τη συνεχή υποστήριξη την οποία και θα έχετε εφόσον εσείς το αποφασίσετε.

 

Σημειώνεται ότι αυτή η υπηρεσία λειτουργεί παράλληλα με την αντίστοιχη του σύμβουλου καθηγητή όπως έχει καθοριστεί για κάθε φοιτήτρια και φοιτητή με την εγγραφή της/του στο Τμήμα και την οποία σας προσκαλούμε επίσης να χρησιμοποιείτε όποτε επιθυμείτε.

 

Οι δύο αυτές υπηρεσίες έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο για όλους μας και εντάσσονται στο πλαίσιο της ορθής εκπαιδευτικής διαδικασίας που διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες αποτελεσματικής μετάδοσης της γνώσης χωρίς όμως να παραμελεί την ανάγκη της επικοινωνίας και υποστήριξης για άλλα θέματα που πιθανόν να σας απασχολούν.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημ. Μ. Ρέκκας