Αρχική σελίδα » Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τους φοιτητές του Τμήματος » Προτάσεις φοιτητών του Τμήματος

Συμπληρωματικές υπηρεσίες για τους φοιτητές του Τμήματος

 

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Φαρμακευτικής

 

Με πρόσφατη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής (25-6-2018) δημιουργήσαμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (suggestions@pharm.uoa.gr) για τη διευκόλυνση υποβολής προτάσεών σας σχετικά με τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματός μας. Σας προσκαλούμε να τη χρησιμοποιείτε και θα κάνουμε ότι είναι εφικτό για να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν όσες εκ των προτάσεών σας εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές μας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημ. Μ. Ρέκκας