Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Γενική Βοτανική

 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Διδάσκοντες: Διδάσκοντες: Ν. Χριστοδουλάκης (Καθηγητής-Συντονιστής), Κ. Θάνος, (Καθηγητής), Α. Ρούσσης, Κ. Χαραλαμπίδης (Επικ. Καθηγητές)

 

Περιεχόμενο:

Ι. Μορφολογία: Φυτικό κύτταρο, Βακτήρια, Κυανοφύκη, Μύκητες, Φύκη, Οργάνωση του φυτού: Βλαστός, Ρίζα, Φύλλο, Άνθος, Αναπαραγωγή, Καρπός Σπέρμα, Φύτρωση.

ΙΙ. Φυσιολογία: Ενεργειακές μετατροπές, Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, Αύξηση-Διαφοροποίηση-Ανάπτυξη, Φύτρωση σπερμάτων, Βλαστητική Αύξηση, Αναπαραγωγική αύξηση.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Φυτικό κύτταρο: Πλαστίδια – χυμοτόπια - κυτταρικό τοίχωμα
2. Θεμελιώδης και Μηχανικός ιστός: Παρέγχυμα – κολλέγχυμα - σκληρέγχυμα
3. Επιδερμίδα - Φύλλο
4. Βλαστός - Ρίζα
5. Αναπαραγωγή
6. Ασκήσεις Μεταβολισμού Φυτών: Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, κ.λ.π.