Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Φαρμακολογία Ι

 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Διδάσκοντες: Α. Παπαπετρόπουλος (Καθηγητής), Ν. Δρακούλης, Ι. Ανδρεάδου (Επικ. Καθηγητές)

 

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή

Γενικές αρχές φαρμακοδυναμικής

Γενικές αρχές φαρμακοκινητικής

Φάρμακα του Συμπαθητικού νευρικού συστήματος

Φάρμακα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος

Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος

Φάρμακα του πεπτικού συστήματος

Αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Αντιλοιμωξιογόνα φάρμακα

Αντικαρκινικά φάρμακα