Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Φαρμακογνωσία ΙΙ

 

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙ

Διδάσκοντες: Σ. Μητάκου, Ε. Σκαλτσά, Αλ.-Λ.Σκαλτσούνης (Καθηγητές)

Περιεχόμενο:

Αλκαλοειδή:
Εισαγωγή, φυσικοχημικές ιδιότητες, ανίχνευση, εκχυλίσεις, φαρμακολογικές δράσεις, βιοσύνθεση. Παράγωγα ορνιθίνης και λυσίνης: αλκαλοειδή τροπανίου από τις οικογένειες Solanaceae και Erythroxylaceae, αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης, νικοτινικού οξέος, ινδολιζιδίνης, κινολιζιδίνης, πιπεριδίνης, αλκαλοειδή του ανθρανιλικού οξέος, τερπενικά, στεροειδικά, ιστιδίνης ή ιμιδαζολίου, πουρινικά αλκαλοειδή. Αλκαλοειδή παράγωγα φαινυλαλανίνης και τυροσίνης: Φαινυλαιθυλαμίνες, απλές ισοκινολίνες, κουράρια, αλκαλοειδή, μορφινανίου, φαιναιθυλισοκινολίνες,
μονοτερπενικές ισοκινολίνες, αλκαλοειδή Amaryllidaceae. Αλκαλοειδή τρυπτοφάνης: τρυπταμίνες, β-καρβολίνες, παράγωγα εργολίνης, μονοτερπενικά αλκαλοειδή ινδολίου, αλκαλοειδή από τα γένη Cinchona και Vinca, ελλιπτισίνη, καμπτοθεκίνη.

Τερπένια και στεροειδή:
Αιθέρια έλαια, πυρεθροειδή, ιριδοειδή, σεσκιτερπενικές λακτόνες, διτερπένια, τριτερπένια, τροποποιημένα τριτερπένια: λιμονοειδή, κουασσινοειδή, μπρασσινοειδή, βιθαστεροειδή, σαπωνίνες, στερόλες, στεροειδή, αζωτούχοι γλυκοσίδες, καρδιοτονωτικοί γλυκοσίδες, καροτενοειδή, ελαιορητίνες, βάλσαμα.