Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας ΙΙΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΙΙΙ

Διδάσκουσες: Ο. Τζάκου ( Καθηγήτρια), Μ. Κουλάδη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Εργαστηριακή υποστήριξη: Εργαστηριακές Ασκήσεις: Σ.Μητάκου (Καθηγήτρια), Ε.Τσίτσα (Αναπλ.Καθηγήτρια), Κ.Γκραίκου, Ε.Μέλλιου, Π.Πολυχρονόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.)

Εργαστηριακή Υποστήριξη: Ζ.Χαρβάλα (Ε.Τ.Ε.Π.)

Περιεχόμενο:

Μικροσκοπική και μακροσκοπική εξέταση φαρμακευτικών φυτών (άμυλα, έγχρωμες κόνεις, ίνες, φύλλα, άνθη, πόες, καρποί, σπέρματα, ρίζες, ριζώματα, φλοιοί κ.α.)