Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

Εργαστηριακά Μαθήματα, Διδάσκοντες: Μ. Χριστοφόρου-Συμιλλίδου, Γ. Βαλσαμή (Αν.Καθηγήτρια), Μ. Βερτζώνη (Επικ. Καθηγήτρια)

Εργαστηριακές Ασκήσεις, Διδάσκοντες: Χρ. Ρέππας (Καθηγητής), Σ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη (Καθηγήτρια), Μ. Χριστοφόρου-Συμιλλίδου (Αν.Καθηγήτρια), Γ. Βαλσαμή (Αν.Καθηγήτρια), Ν. Δρακούλης (Επίκ.Καθηγητής), Α. Δοκουμετζίδης (Επικ. Καθηγητής), E. Καραλής (Επικ. Καθηγητής), Μ. Βερτζώνη (Επικ. Καθηγήτρια.)

Περιεχόμενο(*):

1. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1A. Προσδιορισμός διαλυτότητας κορεσμού

Προσδιορισμός διαλυτότητας κορεσμού της διπυριδαμόλης.

1B. Αύξηση διαλυτότητας κορεσμού

Επίδραση της β-κυκλοδεξτρίνης στη διαλυτότητα κορεσμού της διπυριδαμόλης.

2. ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

2Α. Ρυθμός Διάλυσης

Eπίδραση του pH του μέσου διάλυσης, στο ρυθμό διάλυσης της διπυριδαμόλης από δισκία άμεσης αποδέσμευσης

2Β. Σύγκριση αθροιστικών καμπυλών διάλυσης

Σύγκριση των καμπυλών διάλυσης της άσκησης 2A, με χρήση του δείκτη ομοιότητας, f2..

 3. ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εφαρμογή των εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων στη μελέτης της σύνδεσης φαρμάκων με τη βόεια αλβουμίνη. Η άσκηση διεξάγεται σε δυο εργαστηριακές ημέρες.

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ INVITRO ΚΑΙ INVIVO ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4A. Επεξεργασία invivo δεδομένων: Υπολογισμός φαρμακοκινητικών παραμέτρων από πειραματικά δεδομένα συγκέντρωσης του φαρμάκου στο αίμα σε σχέση με το χρόνο, μετά από peros χορήγησή του.

Επεξεργασία invitro δεδομένων διάλυσης: Υπολογισμός χαρακτηριστικών παραμέτρων κατευθείαν από τα πειραματικά δεδομένα. Μη γραμμική προσαρμογή του μοντέλου της πρωτοταξικής κινητικής στα πειραματικά δεδομένα διάλυσης.

4B. Invitro - invivo συσχετίσεις για φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα: Συσχέτιση επιπέδου Α, συσχέτιση επιπέδου Β, συσχέτιση επιπέδου C.

 

(*) Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται στην αίθουσα Η/Υ με χρήση κατάλληλων λογισμικών