Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Πρακτικές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Διδάσκοντες: Π. Μαράκος, Ε. Μικρός, Ν. Πουλή, Ε. Σκαλτσά , Χ. Ρέππας, Κ. Δεμέτζος, Σ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη (Καθηγητές), Α. Κολοκούρης, Α. Κουρουνάκη , Ε. Παντερή, Μ. Συμιλλίδου, Γ. Βαλσαμή, Δ.Μ. Ρέκκας, Ι. Λουκάς (Αναπλ. Καθηγητές), Ι. Κωστάκης, Ε. Γκίκας, Ιωάν. Ντότσικας, Γ. Ζωίδης, Ν. Αληγιάννης, Π.Π. Δάλλας, Α. Δοκουμετζίδης (Επίκ. Καθηγητές), Ε. Καραλής, Ιωάν. Παπαναστασίου (Λέκτορες), Μ. Βερτζώνη, Γ. Λαμπρινίδης, Ε.Μέλλιου, Π. Πολυχρονόπουλος, Π. Σταθόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.) Εργαστηριακή Υποστήριξη: Δ. Δροσόπουλος, Ζ. Χαρβάλα (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Σκοπός - περιεχόμενο


Σκοπός του εργαστηριακού μαθήματος «Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Πρακτικές» είναι η γνωριμία των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τα αντικείμενα των τριών Τομέων του Τμήματος Φαρμακευτικής καθώς και η εξοικείωσή τους με έννοιες και εργαστηριακές πρακτικές που θα συναντήσουν στην πορεία της φοίτησής τους στο Τμήμα Φαρμακευτικής και ειδικότερα στα εργαστήρια: Φαρμακευτικής Χημείας (Ε’ και ΣΤ΄ εξάμηνα), Φαρμακογνωσίας (Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα), Βιοφαρμακευτικής- Φαρμακοκινητικής (Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα), Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (Ζ΄και Η΄εξάμηνα) και Φαρμακευτικής Ανάλυσης (Ζ΄και Η΄εξάμηνα). Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν έναν κύκλο 5 εργαστηριακών ασκήσεων συνολικής διάρκειας 15 ωρών που γίνονται εκ περιτροπής στα εργαστήρια των τριών Τομέων του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Τίτλοι ασκήσεων 

1. Ανακρυστάλλωση Παρακεταμόλης (π-ακεταμιδοφαινόλης) (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας)
2. Ποσοτικός προσδιορισμός διαλύματος υδροχλωρικού οξέος με ογκομέτρηση εξουδετέρωσης (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης)
3. α. Εισαγωγή στην Μικροσκοπική Ανάλυση δρογών (Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων)
    β. Εισαγωγή στην χρωματογραφία φυτικών εκχυλισμάτων & στη φασματοσκοπική ανάλυση βιοδραστικών φυσικών προϊόντων (Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων)
4. Σημασία του pH στη διάλυση των φαρμακευτικών ουσιών (Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής).
5. Ποιότητα φαρμακευτικών προϊόντων: Εφραμογή γραπτών διαδικασιών στην παρασκευή, τον έλεγχο και τη συσκευασία ενός υγρού διαλύματος εξωτερικής χρήσης (κολώνια) (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας)