Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Πρακτικές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Διδάσκοντες: Ε. Σκαλτσά, Χ. Ρέππας, Κ. Δεμέτζος, Σ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη, Π. Μαράκος, Ν. Πουλή, Ε. Παντερή, (Καθηγητές), Μ. Συμιλλίδου, Γ. Βαλσαμή, Δ. Ρέκκας, Ν. Αληγιάννης, Α. Κουρουνάκη, Α. Κολοκούρης, (Αναπλ. Καθηγητές), Π. Δάλλας, Α. Δοκουμετζίδης, Ε. Καραλής, Ι. Κωστάκης, Ε. Γκίκας, Ι. Ντότσικας, Γ. Ζωΐδης, Ι. Παπαναστασίου (Επίκ. Καθηγητές), Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό Εργαστηριακών Ασκήσεων: Μ. Βερτζώνη, Ε. Μέλλιου, Π. Πολυχρονόπουλος, Γ. Λαμπρινίδης (Ε.ΔΙ.Π.) Εργαστηριακή Υποστήριξη: Ζ. Χαρβάλα, Δ. Δροσόπουλος, Δ. Μπενάκη (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Σκοπός - περιεχόμενο


Σκοπός του εργαστηριακού μαθήματος «Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Πρακτικές» είναι η γνωριμία των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τα αντικείμενα των τριών Τομέων του Τμήματος Φαρμακευτικής καθώς και η εξοικείωσή τους με έννοιες και εργαστηριακές πρακτικές που θα συναντήσουν στην πορεία της φοίτησής τους στο Τμήμα Φαρμακευτικής και ειδικότερα στα εργαστήρια: Φαρμακευτικής Χημείας (Ε’ και ΣΤ΄ εξάμηνα), Φαρμακογνωσίας (Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα), Βιοφαρμακευτικής- Φαρμακοκινητικής (Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα), Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (Ζ΄και Η΄εξάμηνα) και Φαρμακευτικής Ανάλυσης (Ζ΄και Η΄εξάμηνα). Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν έναν κύκλο 5 εργαστηριακών ασκήσεων συνολικής διάρκειας 15 ωρών που γίνονται εκ περιτροπής στα εργαστήρια των τριών Τομέων του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Τίτλοι ασκήσεων 

1. Ανακρυστάλλωση Παρακεταμόλης (π-ακεταμιδοφαινόλης) (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας)
2. Ποσοτικός προσδιορισμός διαλύματος υδροχλωρικού οξέος με ογκομέτρηση εξουδετέρωσης (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης)
3. α. Εισαγωγή στην Μικροσκοπική Ανάλυση δρογών (Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων)
    β. Εισαγωγή στην χρωματογραφία φυτικών εκχυλισμάτων & στη φασματοσκοπική ανάλυση βιοδραστικών φυσικών προϊόντων (Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων)
4. Σημασία του pH στη διάλυση των φαρμακευτικών ουσιών (Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής).
5. Ποιότητα φαρμακευτικών προϊόντων: Εφραμογή γραπτών διαδικασιών στην παρασκευή, τον έλεγχο και τη συσκευασία ενός υγρού διαλύματος εξωτερικής χρήσης (κολώνια) (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας)