Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Ζ

 


Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9

 

 

 

 

 

 

9-10

Ειδικά Φαρ/σιας (Π) Δ8 

Φαρμ. Ανάλυση Ι (Π)

ΑΦΧ

Τοξικολογία ΙΙ (Π)

(Γουδή)

Βασ. Αρχ. Σχεδ (Π) ΑΦΧ

Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ

(Π) ΑΦΧ

10-11

  » » »  »

»

11-12

 

Φαρμ. Xημεία ΙΙΙ (Π)
ΑΦΧ

 

Εισ. Κλ. Φαρμακευτ. (Π) Δ7

 Ειδικά Φαρ/σιας (Π) Δ2

12-1

Μεταβολισμός Φαρμάκων (Π) Δ1 

»

Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ (Π) ΑΦΧ

» » 

1-2

» 

Μεταβ/σμός Φαρμ. (Π)

Δ1

Εισ. Κλ. Φαρμακευτ. (Π) Δ8

 Φαρμ. Τεχν. ΙΙ

(Π) Δ7

Φαρμ. Ανάλυση Ι (Π) ΑΦΧ  

2-3

   Φαρμ. Τεχν. ΙΙ (Π) Δ7

Τοξικολογία ΙΙ (Π)

(Γουδή)

Βασ. Αρχ. Σχεδ (Π) ΑΦΧ 

   »

»

3-4

Φαρμ. Ανάλ. Εργ.+ΑΦΧ+Αιθ.Πολυμ.

Φαρμ. Τεχν. Εργ.+Δ7

»

Φαρμ. Ανάλ. Εργ.

+ΑΦΧ+Αιθ. Πολυμ.

Φαρ. Τεχν. Εργ.
+Δ7+Δ2

 

Φαρμ. Αναλ. Εργ.+
ΑΦΧ+Αιθ.

Πολυμ.

Φαρ. Τεχν. Εργ.+Δ7

Ελ. Αξ. Καλλ. Πρ. (Π) Δ7

 Σταθ. Φαρ. Πρ. (Π) ΑΦΧ

4-5

»

 » Τοξικολογία ΙΙ (ΦΑ) » » » »

»

»

5-6

»

»

»

» »

»

»

»

»

6-7