Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Η

 


H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-9

 

 

Φαρμ. Χημεία IV (Π) ΑΦΧ

 

 

9-10

Φαρμ. Βιοτεχνολογία (Π.) Δ8

Φαρμακογν. ΙΙΙ (Π)
Δ8

»

 

Φαρμ. Τεχν. ΙΙΙ (Π)
Δ7

10-11

»

»

»

Φαρμακογν. ΙΙΙ (Π)
Δ8

Φαρμ.
Βιοτεχνολογία (Π) Δ8

11-12

Φαρμακογν. ΙΙΙ (Π)
Δ8

Φαρμ. Τεχν. ΙΙΙ (Π)
Δ7

Σχεδ. Φαρμ/κών Μορφών (Π) Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ. Ανάλ. ΙΙ (Π)
ΑΦΧ

»

12-1

»

»

»

»

 

1-2

 

Φαρμ. Αναλ. ΙΙ (Π)
ΑΦΧ

 

Σχεδ. Φαρμ/κών Μορφών (Π) Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ. Χημεία IV (Π)
ΑΦΧ

2-3

Φαρμ.
Ανάλ. Εργ+ΑΦΧ+Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ. Τεχν. Εργ.+Δ7

»

Φαρμ. Αναλ. Εργ.+ΑΦΧ+Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ. Τεχν. Εργ +Δ7+Δ2

Φαρμ. Αναλ. Εργ.+ΑΦΧ+Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ. Τεχν. Εργ.+Δ7

»

3-4

»

»

Ιδιοτ.& Εφαρ. Εκδ. (Π.) Δ7

»

»

»

»

Νεωτ. Φαρμ. Συστ.
(Π) Δ7

4-5

»

»

»

»

»

»

»

»

5-6

 

 

»

 

 

»

6-7