Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική ΙΙ

 

ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΙ

Διδάσκοντες: Χρ. Ρέππας (Καθηγητής), Μ. Συμιλλίδου, Γ. Βαλσαμή, (Αναπλ. Καθηγήτριες)

Περιεχόμενο:


Εισαγωγή

Δι-διαμερισματικό μοντέλο κατανομής: Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση.

Επαναλαμβανόμενη χορήγηση φαρμάκων: Εμπειρική προσέγγιση. Μονο-διαμερισματικό μοντέλο: Ενδοφλέβια χορήγηση σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Μονο-διαμερισματικό μοντέλο: Χορήγηση Per os σε σταθερά χρονικά διαστήματα.

Κατανομή φαρμάκων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Χορήγηση φαρμάκων από διάφορες εξωαγγειακές οδούς: Χορήγηση μέσω των κεντρικών και πνευμονικών αεραγωγών. Χορήγηση από τη ρινική κοιλότητα, από τη στοματική κοιλότητα. Χορήγηση στον οφθαλμό, στον κόλπο, από το ορθό. Διαδερμική, ενδομυϊκή χορήγηση.

Φαρμακοκινητικά – φαρμακοδυναμικά μοντέλα

Βιοτεχνολογικά φάρμακα: Βασικές έννοιες, φαρμακοκινητικά – φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά.