Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.03.2019

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Το ΔΣ του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προκηρύσσει,  πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ ανώτατο όριο ενός έτους, με επιλογή, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση: α. Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων , β. Διδακτορικών Διπλωμάτων, γ. Μεταδιδακτορικών ή άλλων ερευνητικών τίτλων.

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 14η Μαίου 2019 ημέρα Τρίτη και έως ώρα 16.00.