Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.04.2019

Υποτροφίες HELMEPA για το 2019 - 2020

 

     Προκήρυξη σχετικά με τις Υποτροφίες της HELMEPA

  Οι Υποτροφίες δίνονται για μεταπτυχιακές σπουδές στη μνήμη των αείμνηστων:

 

 (α) Γιώργου Π. Λιβανού, ιδρυτή της HELMEPA (ναυτιλιακές σπουδές),

 

(β) Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, Επίτιμου Προέδρου, (περιβαλλοντικές επιστήμες) και

 

(γ) Σταύρου Νταϊφά, ιδρυτικού Μέλους, στη (ναυπηγική-θαλάσσια μηχανική και τεχνολογία).

  

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις τρεις παραπάνω Υποτροφίες, ορίζεται

η 10η Ιουνίου 2019.