Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.10.2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2018

 

Χορήγηση υποτροφιών από το Εργαζάκειο Ίδρυμα, σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου, για τη συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα προκήρυξε φέτος δύο (2) νέες υποτροφίες, για υποψήφιους, οι οποίοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της προκηρύξεως στην ιστοσελίδα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Ιδρύματος (Λ.

Δικαιοσύνης 57), εργάσιμες μέρες, από 11:00-13:00  και μέχρι 3-12-2018Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από πλευράς του Ιδρύματος στα τηλέφωνα : 2810-288472,6978583322, 6972332512.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ