Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.04.2019

Συμπληρωματική προκήρυξη:Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Συνημμένη προκήρυξη στο  υπ' αρ. πρωτ.: 44566/Ζ1/21-3-2019  έγγραφο του Τμήματος Δ΄, Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών,

Δ/νσης  Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

 

 1. ΒΕΛΓΙΟ: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

είναι η 10η Απριλίου 2019.

 

 2.ΚΡΟΑΤΙΑ: Υποτροφίες  Υπουργείου Επιστημών και Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Κροατίας από κοινού με τον

Οργανισμό για την κινητικότητα και τα προγράμματα της Ε.Ε.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά έως τις 5 Απριλίου 2019 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται

στους συνδέσμους που αναφέρονται στην προκήρυξη.

 

 3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 3η Μαΐου 2019.