Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.04.2019

"ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" - 08/04/2019"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ

& ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

 

                                                                                                 Αθήνα, 06/04/2019                     

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

 

 

     Πληροφορούμε τους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου του Τμήματος Φαρμακευτικής ότι η παράδοση του μαθήματος «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  την  ΔΕΥΤΕΡΑ  08/04/2019  και ώρα 09.00 – 11.00 μ.μ. στην αίθουσα Δ8  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  λόγω έκτακτης σύγκλησης Συνέλευσης του Τομέα Φαρμακογνωσίας.

 

                                                                          Οι Διδάσκοντες