Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.05.2019

Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθ. 1819030189/2-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων - Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων και το υπ’ αριθ. 66152/Ζ1/24-4-2019 (αρ.πρωτ.Ε.Κ.Π.Α. 1819030171/2-5-2019) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019.
Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.


Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικών Συγγραμμάτων 

Κυριακή Αμπατζή