Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.01.2013

Πανελλήνιος Διαγωνισμός του Δήμου Καλαβρύτων για το καλύτερο λυρικό ποίημα

 

Σας προωθούμε το συνημμένο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ με αριθ, πρωτ. Φ5/7894/Β3  που αφορά στο αντικείμενο του θέματος καθώς και την προκήρυξη του διαγωνισμού του Δήμου Καλαβρύτων και παρακαλούμε για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Ανακοίνωση

Προκήρυξη