Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.03.2019

Μετακινήσεις Μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και υποψήφιων διδακτόρων για τη συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια από 01.04.2019 έως 31.03.2020

 

Αναφορικά με τις μετακινήσεις των Μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και υποψήφιων διδακτόρων για τη συμμετοχή τους σε Διεθνή Συνέδρια από 01.04.2019 έως 31.03.2020, μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα αρχεία: 

 

  1. Ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Θ. Σφηκόπουλου μετά από απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (05.03.2019) σχετικά με την παράταση του έργου (ΚΑ 70/4/13233) που αφορά στις μετακινήσεις των Μελών ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε Διεθνή Συνέδρια από 01.04.2019 έως 31.03.2020.
  2. Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια το οποίο λάβαμε από τον ΕΛΚΕ (Τμήμα Στήριξης Έργων, κα Μ. Νικολούτσου, τηλ: 210 727 5868) στο οποίο περιλαμβάνεται και το σχετικό έντυπο αίτησης.
  3. Σημαντικές επισημάνσεις που αφορούν στην υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

  
Όλα τα ανωτέρω έντυπα και οδηγίες μπορείτε να τα κατεβάσετε και από την ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας https://deanshs.uoa.gr


Με εκτίμηση
Από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας