Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.05.2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υπενθυμίζουμε στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός μας ότι από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2015-2016) ισχύει μερικώς τροποποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών με τις εξής αλλαγές:

1)      Τα υποχρεωτικά μαθήματα «Φυσιολογία Ι» και «Φυσιολογία ΙΙ» αντικαταστάθηκαν από τα υποχρεωτικά μαθήματα «Φυσιολογία» και «Παθοφυσιολογία των Νόσων».

2)      Το μάθημα επιλογής «Παθογενετικοί Μηχανισμοί Νόσων» καταργήθηκε.

3)      Οι πιστωτικές μονάδες του μαθήματος «Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ» άλλαξαν από πέντε (5) σε έξι (6) και του «Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Χημείας» από επτά (7) σε έξι (6).

Ενημερώνουμε λοιπόν τους προπτυχιακούς φοιτητές μας ότι λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων, και κατόπιν της από 30-11-2015 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος:

Α] Για τους προπτυχιακούς φοιτητές με έτη εισαγωγής πριν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ισχύουν τα εξής:

1. Όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στη «Φυσιολογία Ι» και χρωστούν τη «Φυσιολογία ΙΙ» ή το αντίστροφο (έχουν εξεταστεί επιτυχώς στη Φυσιολογία ΙΙ και χρωστούν τη Φυσιολογία Ι), έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το μάθημα που χρωστούν (κατά περίπτωση) στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου 2016, Ιουνίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2016 και μόνο για να το περάσουν. Εάν δεν επιτύχουν, κατοχυρώνεται το μάθημα που έχουν ήδη περάσει και από την εξεταστική Φεβρουαρίου 2017 εντάσσονται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών και δίνουν το υποχρεωτικό μάθημα «Παθοφυσιολογία των Νόσων».

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως για όσους χρωστούν και τα δύο μαθήματα.

2. Όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα επιλογής «Παθογενετικοί Μηχανισμοί Νόσων» που καταργείται, το μάθημα παραμένει κατοχυρωμένο και σε περίπτωση που μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2016 χρωστούν ακόμη ένα εκ των δύο μαθημάτων «Φυσιολογία Ι» ή «Φυσιολογία ΙΙ», δίνουν κανονικά το νέο υποχρεωτικό μάθημα «Παθοφυσιολογία των Νόσων».

3. Όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο «Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας» (με 7 πιστωτικές μονάδες), αυτό κατοχυρώνεται ως έχει και σε περίπτωση που χρωστούν το Μάθημα «Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ», το δίνουν κανονικά με τις νέες πιστωτικές μονάδες (6).

4. Όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ» (με 5 πιστωτικές μονάδες) και χρωστούν το «Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας», ο βαθμός του μαθήματος κατοχυρώνεται όμως πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν εκ νέου το μάθημα προκειμένου αυτό να προσμετρηθεί με τις νέες πιστωτικές μονάδες (6) και δίνουν κανονικά το Εργαστήριο με τις νέες πιστωτικές μονάδες (6).

Β] Για τους προπτυχιακούς φοιτητές με έτη εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εφεξής ισχύει το τροποποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών όπως αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Εκ της Γραμματείας

3-12-2015