Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.09.2019

EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ’ ΕΤΟΥΣ - ΕΩΣ 20/9/2019

 

                                        EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ’ ΕΤΟΥΣ 

    (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ)

                  https://eclass.uoa.gr/courses/PHARM161/

       Προσκαλούνται οι φοιτητές του Γ’ έτους να εγγραφούν στα εργαστήρια του έτους τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μέχρι την Παρασκευή 20/9/2019.

Οι φοιτητές του Α’ τμήματος θα ασκηθούν στο εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας στο χειμερινό εξάμηνο και στα εργαστήρια Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής και Φαρμακογνωσίας στο εαρινό εξάμηνο.

Οι φοιτητές του Β’ τμήματος θα ασκηθούν στο εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας στο εαρινό εξάμηνο και στα εργαστήρια Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής και Φαρμακογνωσίας στο χειμερινό εξάμηνο.

Όσοι Φοιτητές θα ασκηθούν ΜΟΝΟ στο εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής ή ΜΟΝΟ στο εργαστήριο Φαρμακογνωσίας ή ΜΟΝΟ στο εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, θα εγγραφούν στο Τμήμα Γ'.