Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Προβολή εκδήλωσης

28.09.2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ 2018-2019

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής: α) «Βιομηχανική Φαρμακευτική», β) «Κλινική Φαρμακευτική», γ) «Κοσμητολογία – Δερματοφαρμακολογία» και δ) «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή & Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων»,  με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2018-2019, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.», όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 1 έως Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία (Δευτέρα – Τετάρτη –Παρασκευή, 11:00 με 14:00) προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Επισημαίνεται ότι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

 

           Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

-      προσερχόμενοι κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 11:00-14:00) και

-      τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210 727 4666.

 

                                                                               Από τη Γραμματεία

                                                                                        26/9/2018

 

ΦΕΚ ΕΔΩ