Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Προβολή εκδήλωσης

27.02.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, για τη λήψη του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, έχοντας παράλληλα ολοκληρώσει τη διπλωματική τους εργασία, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019  και ώρα 10: 00 πμ. στην Αίθουσα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων.

Τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την ορκωμοσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει:

Α) να υποβάλουν στη Βιβλιοθήκη τη δισέλιδη βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο) εις διπλούν, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη, με τη σφραγίδα της Γραμματείας του Τμήματος,

Β) να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για την κατάθεση των διπλωματικών τους εργασιών στην πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πλατφόρμας pergamos.lib.uoa.gr (πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία και στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης).

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στη Γραμματεία μία (1) ώρα νωρίτερα  (δηλ. 9:00 πμ.)  από την καθορισμένη ώρα της ορκωμοσίας προκειμένου:

1) να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους, δηλαδή:

  • έντυπη αίτηση ορκωμοσίας, η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και
  • την παραπάνω δισέλιδη βεβαίωση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη, με τη σφραγίδα της Βιβλιοθήκης, για τη μη οφειλή βιβλίων, καθώς και

2) να ακυρωθεί η φοιτητική τους ταυτότητα, το φοιτητικό τους εισιτήριο (πάσο) και το βιβλιάριο υγείας (εφόσον έχουν προμηθευτεί από το Πανεπιστήμιο) και να παραλάβουν υποχρεωτικά πριν την ορκωμοσία την καθομολόγηση του/της πτυχιούχου.

       Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στo τηλέφωνο 210 7274666.

 

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος

27/2/2019

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ