Αρχική σελίδα » Πρακτική Ασκηση » ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αναμένεται να αποκτήσουν Επαγγελματική Εμπειρία, να αποκτήσουν σφαιρικότερη γνώση σχετικά με το Γνωστικό τους Αντικείμενο και γενικά με το χώρο παραγωγής ελέγχου και διακίνησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου τους.
       Η εφαρμογή του προγράμματος θα δώσει πράγματι την ευκαιρία στους Φοιτητές να έλθουν σε επαφή με τη διαδικασία παραγωγής, ελέγχου και διακίνησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων, να μάθουν τον τρόπο διαχείρισης των Φαρμακείων των Νοσοκομείων, καθώς επίσης και τις διαδικασίες αρμοδιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Με άλλα λόγια, θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη μεθόδους παρασκευής, ανάλυσης και ελέγχου των Φαρμακευτικών προϊόντων όπως τα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
       Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να είναι η εφαρμογή στην πράξη των γνώσεων που έχουν αποκομίσει οι Φοιτητές, συμβάλλοντας έτσι δυναμικά στη διαδικασία της μάθησης. Η γνωριμία τους με χώρους διαφορετικούς από το Πανεπιστήμιο αναμένεται να διευρύνει τις επαγγελματικές επιλογές των μελλοντικών Πτυχιούχων Φαρμακοποιών.
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών στους ως άνω Φορείς εκπαιδεύονται ως ακολούθως:
        
        1) Σε Φαρμακείο Νοσοκομείου γίνεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα πιο κάτω θέματα:
· Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας, σε ότι αφορά στην Ιατρική Υπηρεσία και στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου.
· Προμήθεια και διακίνηση Φαρμάκων.
· Συνταγογραφία των Νοσοκομειακών Φαρμάκων.
· Έλεγχος των συνταγών.
· Χορήγηση Φαρμάκων στα Κλινικά Τμήματα και στους Εξωτερικούς Ασθενείς.
· Καταχώρηση των συνταγών στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
· Παρασκευή σκευασμάτων στο Εργαστήριο του Φαρμακείου.
· Διαχείριση Φαρμακευτικού και αποστειρωμένου Υγειονομικού Υλικού.
 
        2) Σε Φαρμακοβιομηχανία γίνεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα πιο κάτω θέματα:
· Διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου Φαρμακευτικών προϊόντων.
· Ανάλυση Φαρμακευτικών προϊόντων με χρωματογραφικές και φασματοφωτομετρικές μεθόδους.
· Επαφή με τα Τμήματα Διασφάλισης Ποιότητας.
· Μελέτη προδιαγραφών Φαρμακευτικών πρώτων υλών, καθώς και ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων.
· Εξοικείωση με τις επίσημες Φαρμακοποιίες (European Ph, USP κλπ).
 
        3) Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων γίνεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα πιο κάτω θέματα:
Ανάλυση Φαρμακευτικών πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων με χρωματογραφικές και φασματομετρικές μεθόδους:
· Ατομική απορρόφηση με φλόγα (Φλογομετρία).
· Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) με ανιχνευτή Diode array,
· Φασματοφωτόμετρο Ορατού-Υπεριώδως (UV-Vis),
· Φασματοφωτομετρία υπερύθρου (IR),
· Διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση:
· Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Καλλυντικών και
· παραφαρμακευτικών Προϊόντων και
· Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών (Παρεμβατικών και μή Παρεμβατικών).