Αρχική σελίδα » Πρακτική Ασκηση » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΣΠΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΣΠΑ)

 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/1993, η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής από το Ακαδημαϊκό Έτος 1993-1994 είναι πενταετής (10 Εξάμηνα). Οκτώ (8) Εξάμηνα Θεωρητικής Πρακτικής-Εργαστηριακής Εκπαίδευσης και δύο (2) Εξάμηνα (4 Τρίμηνα) Πρακτικής Άσκησης.
Επομένως, η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου και στη συνέχεια για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος.
Επειδή, σύμφωνα με το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ), προβλέπεται να ασκηθεί περιορισμένος αριθμός Φοιτητών, γίνεται Επιλογή βάση Κριτηρίων.
Τα κριτήρια αυτά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (25/04/2017), είναι η επίδοση του Φοιτητή στα Μαθήματα και στα Εργαστήρια του Προγράμματος Σπουδών και επιβεβαιώνεται με τις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που έχει κατοχυρώσει ο Φοιτητής.
Αυτό προκύπτει από το πρόσφατο Αναλυτικό Πιστοποιητικό Σπουδών που καταθέτει ο Φοιτητής με την υποβολή της Αίτησής του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, λαμβάνεται υπόψη η επίδοση στα Μαθήματα και Εργαστήρια του 4ου  Έτους.
Όσον αφορά τα ΑΜΕΑ, εάν υπάρχουν, επιλέγονται χωρίς κριτήρια.
Κατόπιν αυτού, οι Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 8ο Εξάμηνο Σπουδών, μπορούν εφόσον επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή για Τρίμηνη Πρακτική Άσκηση σε Νοσοκομείο, Φαρμακοβιομηχανία ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση στη Φαρμακοβιομηχανία ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη λήψη Πτυχίου ή την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Φαρμακευτικού Επαγγέλματος.»