Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.07.2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών (ΜΒΒΦ), προσεγγίζει με σύγχρονες τεχνικές τον κόσμο των φυτών από το μόριο έως το περιβάλλον και αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση νέων επιστημόνων, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες: α) να στελεχώσουν Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, β) να στελεχώσουν σύγχρονες παραγωγικές μονάδες βιολογικών εφαρμογών, και γ) να επενδύσουν στην αριστεία και την καινοτομία.

Αντικείμενο του ΠΜΣ-ΜΒΒΦ είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτών, όπως η Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Βιοχημεία, Βιοενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία, Μοριακή Φυσιολογία, Μοριακή Φυτοπαθολογία, Μοριακή Φαρμακογνωσία και Μοριακή Οικολογία, καθώς και των Βιοτεχνολογικών και Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν  στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας  τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το ΠΜΣ-ΜΒΒΦ δεν απαιτεί δίδακτρα.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/Δικαιολογητικά: https://www.biology.uoc.gr/el/news-announcements/postgraduate

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2017

Πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στα επισυναπτόμενα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.biology.uoc.gr/el/studies/postgraduate).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ