Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.07.2017

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  που οργανώνεται από το Τμήμα ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ 

 

  ΤΜΗΜΑ  ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/Δικαιολογητικά:

 

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2017

 

  Πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στα επισυναπτόμενα και στην

  ιστοσελίδα του προγράμματος