Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Εφαρμογές φυσικών προϊόντων στα καλλυντικά και ειδικά προϊόντα διατροφής & Κανονιστικές ρυθμίσεις

Εφαρμογές φυσικών προϊόντων στα καλλυντικά και ειδικά προϊόντα διατροφής & Κανονιστικές ρυθμίσεις

Διδάσκοντες. Σ. Μητάκου, Ε. Σκαλτσά, Ι. Χήνου (Καθηγήτριες), Π. Μαγιάτης (Αναπλ. Καθηγητής), Ε. Τσίτσα (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αφορά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Εφαρμογή των φυσικών προϊόντων στην κοσμητολογία

  • Ειδικά προϊόντα διατροφής (παραδείγματα),

συμπληρώματα διατροφής (επιλεγμένα παραδείγματα) και εκτός κανονιστικών διατάξεων «λειτουργικά τρόφιμα» (παραδείγματα).

  • Κανονιστικές διατάξεις