Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ραδιοφαρμακευτική Χημεία” απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους των Τμημάτων Φαρμακευτικής και Χημείας αλλά και σε αποφοίτους “συγγενών” Τμημάτων. Εντός της 18μηνης διάρκειάς του, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα καλύπτοντας το βασικό πεδίο θεωρητικών γνώσεων για κάποιον που επιθυμεί να βρει απασχόληση σε έναν ιδιαίτερο κλάδο της Φαρμακευτικής που μεγαλώνει συνεχώς σε διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοι θα απασχοληθούν σε νοσοκομεία ή διαγνωστικά κέντρα όπου θα παρασκευάζουν διαγνωστικά ή θεραπευτικά ραδιοφάρμακα, στη Φαρμακευτική Βιομηχανία αλλά και στην έρευνα.


Η πλειονότητα των μαθημάτων διδάσκεται εντός του Α’ εξαμήνου. Ακολουθεί η διπλωματική εργασία που εκπονείται σε εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στην Ραδιοφαρμακευτική επιστήμη καθώς και στην παραγωγή και στην διασφάλιση της ποιότητας των ραδιοφαρμάκων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος οι φοιτητές ασκούνται υποχρεωτικά επί 3 εβδομάδες σε Φαρμακευτική Βιομηχανία, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων που προσφέρονται από το Τμήμα Φαρμακευτικής.

 

ΚΩΔ.

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας/

Εβδομάδα

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

 

Α΄ Εξάμηνο

 

 

2Γ01

Προχωρημένη Φαρμακευτική Χημεία Ι

2

4

2Γ02

Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία

2

4

2Γ03

Προχωρημένη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

3

6

2Γ04

Σύνθεση και Παραγωγή Ραδιοφαρμάκων

3

6

2Γ05

Στρατηγική Σύνθεσης Φαρμακομορίων / Προχωρημένη Οργανική Χημεία

5

9

2Γ06

Προχωρημένη Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ

2

4

2Γ07

Φασματοσκοπικές Μέθοδοι I

2

4

2Γ08

Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση

2

4

 

Β΄ Εξάμηνο

 

 

2Γ09

Nομοθεσία-Regulatory affairs

1

2

2Γ10

Έλεγχος Ποιότητας

2

4

Επιλεγόμενα μαθήματα: ΚΩΔ. 2Γ05 έως 2Γ10 α

2Γ11

Πρακτική άσκηση σε Βιομηχανία ή Νοσοκομείο

120 (15ημέρες)

6

 

Α΄- Γ΄ Εξάμηνα

 

 

2Γ12

Σεμινάρια

20β

1

2Γ13

Διπλωματική εργασία

-

50γ

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90

α O φοιτητής υποχρεούται πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων να επιλέξει τα μαθήματα επιλογής έτσι ώστε να συμπληρώνεται τουλάχιστον ο αριθμός των 90 Π.Μ.

β Ο συνολικός αριθμός των σεμιναρίων περιλαμβάνει είκοσι (20) ώρες διδασκαλίας κατανεμημένες στα τρία εξάμηνα.

γ Οι 50 Π.Μ. της Διπλωματικής Εργασίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή της απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 1.000 ώρες.