Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ»

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ»

 

ΚΩΔ.

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας/

Εβδομάδα

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

 

Α΄ Εξάμηνο

 

 

2Β01

Προχωρημένη Φαρμακευτική Χημεία Ι

2

4

2Β02

Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία

2

4

2Β03

Προχωρημένη Φαρμακολογία

2

4

2Β04

Κλινική Φαρμακολογία / Παθοφυσιολογία

4

6

2Β05

Στατιστικές μέθοδοι και εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

2

3

2Β06

Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση

2

4

2Β07

Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων

2

4

 

Β΄ Εξάμηνο

 

 

2Β08

Νομοθεσία-Regulatory affairs

1

2

2Β09

Πρακτική άσκηση σε Βιομηχανία ή Νοσοκομείο

120 (15 ημέρες)

6

2Β10

Έλεγχος Ποιότητας

2

4

 

Επιλεγόμενο μάθημα: ένα από τα 2Β06, 2Β07, 2Β10

 

A΄, B΄ και Γ΄ Εξάμηνα

 

 

2Α11

Σεμινάρια

20α

1

2Α12

Διπλωματική εργασία

-

56β

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90

α Ο συνολικός αριθμός των σεμιναρίων περιλαμβάνει είκοσι (20) ώρες διδασκαλίας κατανεμημένες στα τρία εξάμηνα.

β Οι 56 Π.Μ. της Διπλωματικής Εργασίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή της απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 1.000 ώρες.