Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

«ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία» απευθύνεται πρωτίστως σε αποφοίτους των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής και δευτερευόντως Τμημάτων Βιοχημείας, Βιολογίας, Χημείας, Χημικών Μηχανικών. Αφορά ευρύτερα τον χώρο της θεραπείας , καλής υγείας και προστασίας του δέρματος με έμφαση στις τοπικές μορφές δηλαδή στα καλλυντικά και φαρμακευτικά – ιατροτεχνολογικά σκευάσματα του δέρματος. Ο στόχος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών οι οποίοι θα μπορούν να ασχοληθούν στην βιομηχανία τοπικών φαρμάκων – καλλυντικών , στα νοσοκομεία, σε υπηρεσίες υγείας καθώς και στην έρευνα στον χώρο της φαρμακολογίας του δέρματος.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία εξάμηνα. Το πρώτο περιλαμβάνει δέκα μαθήματα, το δεύτερο πρακτική στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, στην Φαρμακευτική και στην Βιομηχανία Καλλυντικών και Φαρμάκων (τοπικές μορφές), σεμινάρια και εκκίνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και το τρίτο συνέχεια και ολοκλήρωση της έρευνας.
Όλα τα ανωτέρω είναι υποχρεωτικά, δεν επιτρέπονται απουσίες και δεν γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι. Η μετάβαση στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα.

 

 

ΚΩΔ.

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας/

Εβδομάδα α

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

Α΄ Εξάμηνο

5001

Ανατομία, Φυσιολογία και Παθήσεις του Δέρματος

2

3

5002

Δράση – Τοξικότητα Φαρμάκων και Καλλυντικών στο Δέρμα

2

3

5003

Κοσμητολογία

2

3

5004

Έλεγχος και Αξιολόγηση Τοπικών Προϊόντων

2

3

5005

Φαρμακευτική Μικροβιολογία

2

3

5006

Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

2

3

5007

Διατροφή, Περιβάλλον και Δέρμα

2

3

5008

Βιοχημεία – Φαρμακογενετική του Δέρματος

2

3

5009

Νέες Μορφές, Φυσικά Προϊόντα στην Κοσμητολογία και Φαρμακολογία του Δέρματος

2

3

5010

Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση

2

3

5011

Μοριακή Φαρμακολογία – Οξειδωτικό Στρες

2

3

Επιλεγόμενο μάθημα: ένα από τα 5010, 5011

Β΄ Εξάμηνο

5012

Εργαστήριο Παρασκευής Τοπικών Μορφών

20

2

5013

Κλινική Άσκηση

20

2

5014

Άσκηση στην Βιομηχανία

40β

4

5015

Σεμινάρια – Στρογγυλά Τραπέζια σε Ειδικά Θέματα

40γ

2

Α΄&Β΄ Εξάμηνο

 

Σύνολο Διδακτικών Μονάδων Μαθημάτων- Πρακτικής-Σεμιναρίων

 

40

Β΄ & Γ΄ Εξάμηνο

5016

Διπλωματική Ερευνητική Εργασία

 

50δ

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90

α Ο εβδομαδιαίος αριθμός ωρών διδασκαλίας που αναφέρεται είναι ενδεικτικός. Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε μάθημα να αυξήσει ή να ελαττώσει τις ώρες διδασκαλίας για ορισμένες εβδομάδες ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας του αντίστοιχου μαθήματος και κατά συνέπεια και οι διδακτικές μονάδες θα είναι ίσες με αυτές που καθορίζονται στον Πίνακα.

β Ένας (1) μήνας πρακτική άσκηση με καθημερινή παρουσία στη φαρμακευτική βιομηχανία οκτώ (8) ωρών.

γ Συνολικός αριθμός ωρών των σεμιναρίων

δ Οι 50 Π.Μ. της Διπλωματικής Εργασίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή της απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 1.000 ώρες. Για τις πιστωτικές μονάδες (ects), βλ.: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄1466/13.8.2007)