Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

  

Η Ειδίκευση “Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας” του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήαμτος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνεται πρωτίστως σε αποφοίτους των Τμημάτων Φαρμακευτικής και Χημείας και δευτερευόντως σε αποφοίτους “συγγενών” Τμημάτων. Εντός της 18μηνης διάρκειάς του οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά 9 μαθήματα που καλύπτουν το βασικό πεδίο θεωρητικών γνώσεων για κάποιον που επιθυμεί να βρει απασχόληση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία (Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Έρευνα και Ανάπτυξη Φαρμάκων), σε εργαστήρια που πραγματοποιούν αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων, σε φαρμακευτικές εταιρείες ή στην έρευνα.


Η πλειονότητα των μαθημάτων διδάσκεται εντός του Α’ εξαμήνου, ακολουθούμενη από τη διπλωματική εργασία, που ξεκινά από το Β’ εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε μοντέρνες αναλυτικές τεχνικές της Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ειδίκευσης οι φοιτητές ασκούνται υποχρεωτικά επί 3 εβδομάδες σε Φαρμακευτική Βιομηχανία, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων που προσφέρονται από το Τμήμα Φαρμακευτικής.

 


ΚΩΔ.

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας/Εβδομάδα

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

 

Α΄ Εξάμηνο

 

 

3001

Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση Ι

2

4

3002

Στατιστική-Χημειομετρία

2

4

3003

Φασματοσκοπικές Μέθοδοι I

2

4

3004

Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση

2

4

3005

Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων

2

4

 

Β΄ Εξάμηνο

 

 

3006

Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ

2

4

3007

Έλεγχος Ποιότητας

2

4

3008

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

4

6

3009

Νομοθεσία-Regulatory Affairs

1

2

3010

Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία

120 (15ημέρες)

6

 

Α΄- Γ΄ Εξάμηνα

 

 

3011

Διπλωματική εργασία

 

48α

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90

α Οι 48 Π.Μ. της Διπλωματικής Εργασίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή της απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 900 ώρες.