Αρχική σελίδα » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατακτήριες Εξετάσεις

14.01.2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 10/1/2014 αποφάσισε τα παρακάτω σχετικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2013-2014:

 

          Το ποσοστό κατατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υπουργικής Απόφασης των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδ. έτους σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου.

          Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων σύμφωνα με την Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υπουργική απόφαση γίνεται αποκλειστικά με Κατατακτήριες Εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

 

          Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

          -  Γενική Φυσική

          -  Βιολογία

          -  Στο τρίτο μάθημα θα έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι να το επιλέξουν μεταξύ της Οργανικής Χημείας και των Γενικών Μαθηματικών

 

          Η κατάταξη των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ θα γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και η κατάταξη των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων θα γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

          Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων παρατίθεται κατωτέρω  

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014)

 

1. «ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ»

 

Α΄ Μηχανική υλικού σημείου. Στατιστική υλικού σημείου: Σύνθεση δυνάμεων. Ανάλυση δυνάμεων. Ισορροπία δυνάμεων εξασκουμένων πάνω σε υλικό σημείο. Παραδείγματα.

Κινηματική: Ευθύγραμμη κίνηση. Καμπυλόγραμμη κίνηση. Κυκλική κίνηση. Παραδείγματα. Βολή.

Δυναμική υλικού σημείου: Νόμοι του Νεύτωνα. Αρχή διατήρησης της ορμής. Παραδείγματα.

Έργο-Ενέργεια-Ισχύς: Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάμεις (Συντηρητικές)- Αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας. Παραδείγματα.

Γ΄ Θερμότητα:  Γενικά. Θερμοκρασία. Μέτρηση της θερμοκρασίας. Θερμική Διαστολή. Θερμότητα-Εσωτερική Ενέργεια. Νόμος της Θερμιδομετρίας-Ειδική Θερμότητα. Νόμοι Ιδανικών Αερίων. Καταστατική Εξίσωση των Ιδανικών Αερίων. Μεταβολές Καταστάσεων Αερίων. Έργο παραγόμενο κατά την Εκτόνωση Αερίου. Καταστατική εξίσωση Πραγματικού Αερίου. Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Εφαρμογές του Πρώτου Θερμοδυναμικού Αξιώματος. Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Αντιστρεπτές Μεταβολές. Κύκλος Garnot. Θερμοδυναμική κλίμακα. (Kelvin). Εντροπία-Β΄ Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Παραδείγματα.

Δ΄ Οπτική: Φύση και διάδοση του φωτός:  Το φώς και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Ταχύτητα του φωτός.

Ανάκλαση και διάθλαση-Επίπεδα κύματα και επίπεδες επιφάνειες: Αρχή του Huygens και ο Νόμος της ανακλάσεως. Αρχή του Huygens και ο Νόμος της διαθλάσεως. Ολική ανάκλαση. Αρχή του Fermat.

Ανάκλαση και διάθλαση-Σφαιρικά κύματα και σφαιρικές επιφάνειες:  Γεωμετρική οπτική και κυματική οπτική. Σφαιρικά κύματα-Επίπεδο κάτοπτρο. Σφαιρικά κύματα-Σφαιρικό κάτοπτρο. Σφαιρικές διαθλαστικές επιφάνειες. Λεπτοί φακοί.

Συμβολή:  Το πείραμα του Young. Συμφωνία.

Περίθλαση:  Εισαγωγή-Απλή σχισμή-Ποιοτικά.

Φράγματα και φάσματα: Εισαγωγή-Πολλές σχισμές. Φράγματα περιθλάσεως. Διακριτική ικανότητα ενός φράγματος. Περίθλαση ακτίνων Χ. Ο Νόμος του Bragg.

Πόλωση: Πόλωση-Πολωτικά φύλλα. Πόλωση από ανάκλαση. Διπλή διάθλαση. Κυκλική πόλωση. Στροφορμή του φωτός. Σκέδαση του φωτός.

Ύλη Γενικής Φυσικής, που διδάσκεται στους πρωτοετείς φοιτητές της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ε΄ Ατομική Φυσική-Δομή των ατόμων: Πρότυπο ατόμου κατά Ruther-ford. Μέτρηση του φορτίου του ηλεκτρονίου. Μέτρηση της μάζας του ηλεκτρονίου. Θεωρία Bohr. Στάθμες ενέργειας. Διέγερση, Φθορισμός, Ιονισμός του ατόμου.

Άτομα με ένα ηλεκτρόνιο:  Εισαγωγή-Το άτομο του Υδρογόνου. Το φάσμα του ατόμου του Υδρογόνου. Στροφορμή-Περιφορά. Οι τέσσερις Κβαντικοί Αριθμοί του Ηλεκτρονίου. Μαγνητική Ροπή του Ατόμου του Υδρογόνου. Κβάντωση της Κατεύθυνσης.

Άτομα με πολλά ηλεκτρόνια: Εισαγωγή-Απαγορευτική Αρχή Pauli. Περιοδικό Σύστημα. Διαστάσεις Ατόμων.

Ακτίνες Rontgen: Εκπομπή Ακτίνων Rοntgen. Φάσμα Ακτίνων Χ. Παράγοντες που επιδρούν στη μορφή του Φάσματος. Ρύθμιση-Μέθοδοι παρατήρησης Ακτίνων Χ. Εξασθένηση Ακτίνων Χ. Εφαρμογή των Ακτίνων Χ στην Ιατρική και τη Βιολογία.

ΣΤ΄ Πυρηνική Φυσική: Εισαγωγή-Ισότοτα, Ισότονα, Ισοβαρή. Η ατομική μονάδα μάζας. Ιδιότητες των πυρήνων. Πυρηνική Ενέργεια Συνδέσεως. Πυρηνικές δυνάμεις. Πρότυπο Πυρήνα κατά φλοιούς. Πυρηνικές διεργασίες. Ραδιενεργός διάσπαση. Εκπομπή Σωματίων α. Εκπομπή Σωματίων β. Πυρηνικές αντιδράσεις. Επιταχυντές. Ραδιοϊσότοπα ή ραδιενεργά ισότοπα. Βιολογική δράση των ακτινοβολιών. Μεγέθη αναφερόμενα στη Ραδιενέργεια. Πυρηνική Σχάση.

Ζ΄ Ηλεκτρισμός-Ηλεκτρομαγνητισμός: Ηλεκτρικά φορτία. Αγωγοί-Μονωτές-Ημιαγωγοί. Νόμος του Coulomb-Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Νόμος του Gauss. Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου. Πυκνωτές-Χωρητικότητα-Διηλεκτρικά. Ηλεκτρικό ρεύμα-Συνεχή ρεύματα. Νόμος του Ohm. Ηλεκτρεγερτική δύναμη. Κανόνες του Kirchhoff. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Κυκλώματα RC. Μαγνητικό πεδίο. Μαγνητική επαγωγή Β. Δύναμη Laplace. Νόμος Ampere. Νόμος Biot-Savart. Επαγωγή. Νόμος του Lenz. Χρονικά μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία. Αυτεπαγωγή-Πηνία. Κυκλώματα LR. Εναλλασσόμενα ρεύματα. Κυκλώματα LRC εναλλασσομένων ρευμάτων. Ισχύς εναλλασσομένου ρεύματος. Εξισώσεις Maxwell. Εφαρμογές εξισώσεων Maxwell.

 

Ενδεικτικό Σύγγραμμα:

1. «Φυσική» Serway Τόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ,. Βιβλιοπωλείο ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ – Ιπποκράτους 6 – Αθήνα Τηλ. 210-3628492

2. «Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική» Ι. Γραμματικάκης, Εκδόσεις Liberal Books, Βιβλιοπωλείο Νομικής

3. «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική» Ι. Γραμματικάκης, Εκδόσεις Ομίλου Συγγραφέων Καθηγητών – Δημόπουλου, Βιβλιοπωλείο Σόλωνος 100, Αθήνα

 

 

2. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

 

Σύνταξη, ταξινόμηση και ονοματολογία οργανικών ενώσεων

Ηλεκτρονικές θεωρίες και φαινόμενα – Εισαγωγικό φαινόμενο – συντονισμός, συζυγιακό φαινόμενο, υπερσυζυγιακό φαινόμενο.

Στερεοχημεία – Ετεροχημεία – Οπτική ενεργότητα, εναντιομέρεια, διαστερεομέρεια, μέτρηση της οπτικής ενεργότητας, ρακεμικά μίγματα, ρακεμοποίηση, ασύμμετρες συνθέσεις, γεωμετρική ισομέρεια, διαμόρφωση

Φασματοσκοπικές μέθοδοι (U.V., IR, 1Η-NMR και φασματοσκοπία μάζης

Ταξινόμηση αντιδραστηρίων και αντιδράσεων - Γενικοί Μηχανισμοί

Ι. ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 

Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες (αλκάνια)

Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες (αλκένια, αλκύνια, αλκαδιένια)

Αλκυλαλογονίδια και εστέρες ανόργανων οξέων

Οργανομεταλλικές ενώσεις (οργανομαγνησιακά, οργανολιθιακά, οργανοκαδμιακά και παράγωγα άλλων μετάλλων)

Αλκοόλες και αιθέρες

Καρβονυλικές ενώσεις (κορεσμένες καρβονυλικές ενώσεις, ακόρεστες καρβονυλικές ενώσεις, δικαρβονυλικές ενώσεις, αλογονωμένες καρβονυλικές       ενώσεις κετένια)

Αζωτούχες ενώσεις (Αμίνες, εναμίνες, νιτρωδοενώσεις, νιτροενώσεις, διαζωενώσεις, αζίδια, οζίμες, υδραζίνες)

Καρβοξυλικά (καρβονικά) οξέα. (κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα,  ακόρεστα οξέα, αλογονοξέα, υδροξυοξέα, κετονοξέα, δι- και πολυκαρβοξυλικά οξέα)

Παράγωγα των καρβοξυλικών οξέων (ακυλαλογονίδια, ανυδρίτες καρβοξυλικών οξέων, εστέρες, αμίδια, νιτρίλια)

Συνθέσεις μέσω παραγώγων καρβοξυλικών οξέων (Σύνθεση Claisen, ακετοξικές συνθέσεις, μηλονικές συνθέσεις, σύνθεση Perkin, σύνθεση  Knoevenagel, συνθέσεις  Michael)

Λιπίδια – φωσφατίδια

Παράγωγα ανθρακικού οξέος (φωσγένιο, ανθρακικοί εστέρες, χλωρομυρμηκικοί εστέρες, καρβαμιδικό οξύ και εστέρες του, ουρία και παράγωγά της, κυανικό οξύ- ισοκυανικό οξύ, ισοκυανικοί εστέρες, γουανιδίνη)

Οργανικά θειοπαράγωγα (Μερκαπτάνες, θειαιθέρες, δισουλφίδια, σουλφοξείδια, σουλφόνες)

Αμινοξέα - πεπτίδια – πρωτεΐνες

Σάκχαρα (Μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες, γλυκοζίτες)

ΙΙ. ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 

Αρωματικότητα - αρωματικός χαρακτήρας.

Αρωματική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση (μηχανισμοί, νίτρωση, αλογόνωση, αλκυλίωση, ακυλίωση, σουλφούρωση, χλωροσουλφούρωση, νιτρώδωση, φορμυλίωση, χλωρομεθυλίωση, προσανατολισμός και δραστικότητα κατά την ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση).

Πυρηνόφιλη αρωματική υποκατάσταση - μηχανισμοί μέσω βενζυνίου.

Οξείδωση και αναγωγή αρωματικών πυρήνων. Οξείδωση πλευρικών ανθρακικών αλυσίδων

Ονοματολογία αρωματικών ενώσεων.

Μονοκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες.

Αλογονωμένα παράγωγα αρωματικών ενώσεων.

Οξυγονούχες αρωματικές ενώσεις (φαινόλες, κινόνες, φαινολαιθέρες, αρωματικές αλδεϋδες και κετόνες, αρωματικά καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους, φαινολοξέα και παράγωγά τους).

Αζωτούχες αρωματικές ενώσεις (νιτροενώσεις, νιτρωδοενώσεις, αρωματικές αμίνες, διαζωνιακά άλατα, αζωενώσεις, υδραζωενώσεις).

Δι- και πολυπυρηνικές αρωματικές ενώσεις (ναφθαλίνιο, ανθρακένιο, φαινανθρένιο και παράγωγά τους, πολυπυρηνικοί υδρογονάνθρακες, παράγωγα του τριαρυλομεθανίου).

ΙΙΙ. ΑΛΕΙΚΥΚΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 

Κορεσμένοι και ακόρεστοι κυκλικοί υδρονονάνθρακες

Παράγωγα αλεικυκλικών υδρογονανθράκων

Αντίδραση Diels-Alder

Τερπενοειδείς υδρονονάνθρακες

Παράγωγα τερπενικών υδρογονανθράκων (αλκοόλες, κετόνες)

Στεροειδή

 

IV. ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 

Πενταμελείς ετεροκυκλικοί δακτύλιοι με ένα ετεροάτομο και παράγωγά τους (φουράνιο, θειοφαίνιο, πυρρόλιο και υδρογονωμένα παράγωγα).

Εξαμελείς ετεροκυκλικοί δακτύλιοι με ένα ετεροάτομο και παράγωγά τους (πυράνια, πυριδίνη και υδρογονωμένα παράγωγα).

Εξαμελείς ετεροκυκλικοί δακτύλιοι με δύο ετεροάτομα (πυριμιδίνη, πυραζίνη, πυριδαζίνη και υδρογονωμένα παράγωγα).

Συμπυκνωμένα ετεροκυκλικά συστήματα και παράγωγά τους (ινδόλιο, κινολίνη, ισοκινολίνη, πουρίνη και παράγωγα).

Σημείωση: Για τα κεφάλαια 6-14, 16-20, 26-32, 34,35 και 37-40 χρειάζονται: ορισμός, ηλεκτρονική και στερεοχημική δομή, προέλευση, ονοματολογία, μέθοδοι παρασκευής, φυσικές ιδιότητες, χημικές ιδιότητες, φασματοσκοπικές ιδιότητες και χρήσεις.

 

Ενδεικτικό Σύγγραμμα: Δ. Ν. Νικολαΐδης, Μαθήματα Οργανικής Χημείας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Βαλτετσίου 45, Εξάρχεια. Αλλά και οποιοδήποτε άλλο σύγγραμμα Οργανικής Χημείας Πανεπιστημιακού Επιπέδου.

 

 

3. «BIOΛΟΓΙΑ»

 

 • Βιολογικά μόρια:

Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Πρωτεϊνες, Νουκλεϊνικά οξέα, χημικοί δεσμοί.

 • Ενέργεια και ένζυμα:

Μορφές ενέργειας, Νόμοι Θερμοδυναμικής, Χημικές Αντιδράσεις, Παραγωγή ΑΤΡ Καταλύτες, Ένζυμα, Μηχανισμοί ενζυμικού ελέγχου, Συναγωνιστική και μη συναγωνιστική αναστολή ενζύμων, αλλοστερική ρύθμιση, συνένζυμα.

 • Ενεργητική του κυττάρου

Αερόβια και Αναερόβια αναπνοή, Γλυκόλυση, Ζύμωση, Κύκλος Κιτρικού οξέος, Συστήματα μεταφοράς ηλεκτρονίων και χημειοσμωτική φωσφορυλίωση.

 • Προκαρυωτικό κύτταρο.

Βακτηριακά κυτταρικά τοιχώματα, βακτηριακά τριχίδια και μαστίγια

 • Δομή και λειτουργία ευκαρυωτικού κυττάρου:

Δομή και λειτουργία πλασματικής μεμβράνης, μεταφορά μορίων μέσω των μεμβρανών. Πυρήνας, δομή και συγκρότηση νουκλεοσωμάτων. Μορφολογία ευκαρυτικών χρωμοσωμάτων. Λείο και αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, ριβοσώματα. Σύμπλεγμα Golgi. Λυσοσώματα. Υπεροξειδιοσώματα. Μιτοχόνδρια. Χλωροπλάστες και φωτοσύνθεση. Κυτταροσκελετός, βλεφαρίδες, μαστίγια

 • Κυτταρικός κύκλος

Μίτωση,  ρύθμιση κυτταρικής διαίρεσης. Μείωση.

 • Ροή της γενετικής πληροφορίας:

Δομή του DNA. Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, γενετικός κώδικας. Επιδιόρθωση του DNA.

 • Λειτουργία των γονιδίων
 • Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
 • Καρκίνος
 • Ιοί, δομή και κύκλος ζωής.
 • Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA:

Περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Πλασμίδια, βακτηριοφάγοι και κοσμίδια ως φορείς ξένου DNA. Κατασκευή χρωμοσωμικών και cDNA βιβλιοθηκών, Εφαρμογή της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA στην Βιοτεχνολογία και στην Ιατρική.

 • Στοιχεία ανοσοβιολογίας.
 • Μεντελική κληρονομικότητα

Νόμοι του Μέντελ. Αλλα πρότυπα κληρονομικότητας. Πολλαπλά αλληλόμορφα

 • Χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομικότητας-Φυλοκαθορισμός
 • Σύνδεση γονιδίων- επιχιασμός -χαρτογράφηση
 • Μεταλλαγές-Μεταλλαξογόνα.
 • Στοιχεία Γενετική ανθρώπου.

    Τα χρωμοσώματα του ανθρώπου-Χρωμοσωμικές ανωμαλίες

 

Eνδεικτικό σύγγραμμα: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ  τόμος Ι», CAMPBELL – REECE, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, αλλά και οποιοδήποτε άλλο σύγγραμμα Βιολογίας Πανεπιστημιακού επιπέδου.

 

 

 1. 1.   «ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

 

Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων: πράξεις συνόλων, καρτεσιανό γινόμενο, σχέσεις, απεικονίσεις.

Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας: πίνακες, διερεύνηση και λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων.

Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας και Διανυσματικού Λογισμού: ευθεία, κωνικές τομές, επίπεδο, γινόμενα διανυσμάτων.

Στοιχεία Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού: όρια συναρτήσεων και ακολουθιών, η έννοια της σειράς, συνέχεια, παράγωγος και διαφορικό, ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα.

Στοιχεία Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων: πρώτης τάξης γραμματικές ομογενείς και μη ομογενείς, χωριζόμενων μεταβλητών, δεύτερης τάξης, γραμμικές με σταθερούς συντελεστές, συστήματα γραμμικών πρώτης τάξης.

Εφαρμογές των παραπάνω στη Φαρμακευτική και τη Βιολογία.